Rozvrh hodín
2upCHIT* - učiteľstvo predmetov chémia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 PProgramovanie (3)FMFI M IITomcsányiová
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-230/00 SSeminár z matematických štruktúrFMFI M VIWinczer
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
14:50-17:50N.T (25.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 347
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 444
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319MázorováGEIT po dohode
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BSlovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-241/15 CProgramovanie (3)FMFI F1 248Klimeková
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-250/00 SPropedeutika vyučovania informatiky (1)FMFI I 032Mayerová
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský
St
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 SFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B2 404Janek
18:10-18:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 201Hrubišková
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) FMFI.KZVI/1-UXX-332/10 SSociálne aspekty informatizácieFMFI M VIWinczer
Št
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KZVI/1-UIN-201/15 KMatematika pre učiteľov informatiky (3)FMFI M VIBezáková
11:30-13:00N.T (28.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-132/10 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková
14:00-14:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
14:50-15:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
Pi
09:50-11:20TYZ (od 29.09.2017) FMFI.KAI/1-MXX-491/15 KIntegrované vzdelávanie zdravotne postihnutýchFMFI I 009Mendelová
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00