Rozvrh hodín
2upBICH* - učiteľstvo predmetov chémia a biológia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAn/N-bUXX-002/16 SBiológia dieťaťa a školská hygienaPRIF B2 444
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 SNemecký jazyk 1PRIF B1 209Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
14:50-17:50P.T (02.10.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 347
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-026/14 POrnitológiaPRIF B1 401AOrszághová, Turčoková
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 111Pažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-17:50N.T (25.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 CFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF CH1 347
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BSlovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMV/N-bCXX-009/15 PMikrobiológia a virológiaPRIF B1 320Bujdáková, Mistríková, Obernauerová
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-100/15 PZoológia 1PRIF B1 305Hôrková, Kodada, Mrva
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 PChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-100/15 CZoológia 1PRIF B2 402sk. A
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Brestenská
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.ChÚ/N-bCEC-002/15 SChémia a životné prostrediePRIF CH2 301Ostrovský
15:40-18:40P.T (03.10.2017) PriF.KMV/N-bCXX-009/15 CMikrobiológia a virológiaPRIF B2 216sk. B
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-100/15 CZoológia 1PRIF B2 402sk. B
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF G 139Halákovásk. 2
St
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-131/15 PÚžitkové rastlinyPRIF B1 307Dušička, Jančovičová, Zahradníková
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 PFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bUCH-001/15 SFyzikálna chémia pre učiteľovPRIF B2 404Janek
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-020/12 PFytoremediáciePRIF B2 304Lukačová, Vaculík, Lux
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Degma
17:20-18:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Brestenská
Št
09:00-09:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B1 307Hrubiškovásk. 2
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 225
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KGe/N-bBUB-003/15 PEvolučná biológia 1PRIF CH1 1Krajčovič, Tomáška, Mentel, Sepšiová, Dušinský, Vďačný, Mikulíček
14:00-14:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 PPedagogická komunikáciaPRIF G 203Haláková
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-101/15 PZáklady etológie hmyzuPRIF B1 401AHolecová
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-013/15 SDigitálne technológie 1PRIF CH2 319Nagy
11:30-13:00N.T (28.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-132/10 PTeoretické základy výchovyPRIF B1 305Hrubišková
14:50-15:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-014/15 SPedagogická komunikáciaPRIF G 203Halákovásk.1
15:40-16:25TYZ (od 28.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-012/15 STeoretické základy výchovyPRIF B2 201Hrubiškovásk. 1
08:10-11:10N.T (28.09.2017) PriF.KMV/N-bCXX-009/15 CMikrobiológia a virológiaPRIF B2 216sk. A
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00