Rozvrh hodín
2mupMAGE* - učiteľstvo predmetov geografia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
13:10-15:25TYZ (od 25.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UMA-112/15 KVybrané partie z matematickej analýzy (2)PRIF CH2 201Kupka
15:40-17:55TYZ (od 25.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UMA-106/15 SDidaktika matematiky (2)PRIF B2 404
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-mUXX-121/15 PFilozofická antropológia a axiológiaPRIF B1 305Adámať
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-mUXX-116/15 SRétorika pre učiteľovPRIF CH1 3Adámať
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-mUXX-117/15 STvorba edukačných webstránokPRIF CH2 319Nagy
13:10-15:25TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KMANM/2-UMA-211/15 SSeminár z dejín matematiky (1)FMFI M IKubáček
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UXX-937/10 SSeminár k diplomovej práci z matematikyFMFI M 112Dillingerová
17:20-18:50TYZ (od 26.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UMA-231/10 SMatematické súťaže a seminárePRIF B2 404Vankúš
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mUGE-108/15 PGlobálne problémy a trendy vývoja svetaPRIF B1 567Blažík, Kasala, Gurňákpredmet bude nasadený po dohode s vyučujúcim
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-mUXX-115/15 SPrevencia drogových závislostíPRIF CH2 117
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-mUGE-109/15 CTerénne vyučovanie a praktické cvičenia v prírodePRIF B2 319Karolčík
Št
12:20-13:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-128/15 PGeografia náboženstievPRIF G 203Majo
14:00-15:30TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UMA-251/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)FMFI M 112Uherčíková
15:40-17:55TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KAGDM+KMANM/2-UMA-259/15 SDidaktika matematiky v praxi (1)PRIF B2 446Fraasová
15:40-17:55TYZ (od 28.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UMA-114/15 SNové pedagogické prístupy k vyučovaniu nielen matematikyPRIF B2 304
Pi
12:20-14:35TYZ (od 29.09.2017) FMFI.KAGDM/2-UMA-162/15 KNeeuklidovské geometrieFMFI M 120Polednová
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie