Rozvrh hodín
1upGENJ_f* - učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 PPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
14:20-16:35TYZ (od 25.09.2017) FiF.KGNŠ/bUNE-001-1/15 SJazyková kompetencia 1FIF G240Schoerkhuber, Rauscher
14:00-14:45TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 SPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
Ut
09:05-11:20TYZ (od 26.09.2017) FiF.KGNŠ/bUNE-001-1/15 SJazyková kompetencia 1FIF G240Schoerkhuber, Rauscher
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B1 301Demkaninová
St
12:35-14:05TYZ (od 27.09.2017) FiF.KGNŠ/bPTNE-002-/15 SLingvistika 1FIF G240Mayerová
17:50-19:20TYZ (od 27.09.2017) FiF.KGNŠ/bPTNE-028-/15 PMiesta pamäti v nemecky hovoriacich krajináchFIF G11Tancer
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 111Demkaninová
Št
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 PKartografiaPRIF CH1 2Benová, Pelech, Feciskanin
14:50-15:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-002/15 CKartografiaPRIF CH1 2Benová, Pelech, Feciskanin
15:40-17:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 PÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2Tolmáči, Križan
17:20-18:05TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bUGE-003/15 SÚvod do geografie a planetárna geografiaPRIF CH1 2
Pi
07:20-08:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Ďurčekcvičenia pre GLVK po dohode
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 PPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B2 302Dulanská
10:40-11:25TYZ (od 29.09.2017) PriF.KJCh/N-bUXX-002/15 SPodporné prírodovedné predmety – Chémia 1PRIF B2 302Dulanská
12:35-14:05TYZ (od 29.09.2017) FiF.KGNŠ/bPTNE-002-/15 SLingvistika 1FIF G240Mayerová
09:00-10:30N.T (od 29.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 CŠtatistika pre geografovPRIF B1 307Szabo
10:40-12:10TYZ (od 29.09.2017) PriF.KGe/N-bUXX-001/15 PPodporné prírodovedné predmety – Výzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Krajčovič, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00