Rozvrh hodín
1upBICH* - učiteľstvo predmetov chémia a biológia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 205Chrappovásk.3
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 PPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
14:00-14:45TYZ (od 25.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-011/15 SPodporné prírodovedné predmety – MatematikaPRIF B1 320Vankúš
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 132sk. III
08:10-11:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 204Matkovičovásk.2
16:30-18:00BLK (06.11.2017) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-23sk. I06.11.201713.11.201720.11.201727.11.201704.12.201711.12.201718.12.2017
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-23BiCH sk. 1
Ut
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 132sk. I
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 CCytológia a anatómia rastlínPRIF B2 132sk. II
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF G 111Demkaninovásk.A
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 PPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B1 301Demkaninová
16:30-18:00BLK (07.11.2017) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-23sk. III07.11.201714.11.201721.11.201728.11.201705.12.201712.12.201719.12.2017
07:20-08:50BLK (07.11.2017) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 CMorfológia rastlínPRIF HERBAR R-23sk. II07.11.201714.11.201721.11.201728.11.201705.12.201712.12.201719.12.2017
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-23BiCH sk.3
St
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 PProtistológiaPRIF B2 404Tirjaková
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 PBotanika 1PRIF CH1 2Mišíková, Jančovičová
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KOrCh/N-bCXX-012/15 PPerspektívy chémiePRIF B1 320Černušák, Velič, Ostrovský, Rosskopfová, Putala, Hutta, Hrobárik, Rakovský
16:30-18:00BLK (27.09.2017) PriF.KBo/N-bUBI-053/15 PMorfológia rastlínPRIF CH1 2Mičieta, Miškovic27.09.201704.10.201711.10.201718.10.201725.10.201701.11.2017
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-bUBI-054/15 CBotanika 1PRIF HERBAR R-23sk. 2
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-141/15 SPsychológia pre učiteľov (1)PRIF B2 201Demkaninovásk.B
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bUBI-002/15 PCytológia a anatómia rastlínPRIF CH1 2Martinka, Vaculík, Švubová, Blehová, Lux
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-304/10 SSeminár z botaniky 1PRIF B2 404
Št
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-045/15 CProtistológiaPRIF B2 402
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 1Tatiersky
14:50-17:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-035/15 CLaboratórna technika pre učiteľovPRIF CH2 204Matkovičovásk.1
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF CH2 301Šimunekovásk. 1
Pi
09:00-10:30BLK (29.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 PVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH1 2Tatiersky29.09.201706.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.201710.11.2017
10:40-12:10TYZ (od 29.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Žúrkovásk.1
12:20-13:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KAgCh/N-bUCH-034/15 SVšeobecná chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Žúrkovásk.2+3
10:40-12:10TYZ (od 29.09.2017) PriF.KAgCh/N-bCXX-002/15 SChemické výpočty (1)PRIF B2 446Šimonsk.2+3
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00