Rozvrh hodín
3GL-GF* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAEG/N-bGAF-021/16 CSpracovanie geofyzikálnych údajov (1)PRIF G 337
10:40-12:55TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAEG/N-bGAF-020/16 PGeofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (1)PRIF G 337Putiška, Brixová, Mojzeš, Bielik
Ut
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-008/10 PFyzika pre geofyzikovŠevčíkFMFI F1 218
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-008/10 SFyzika pre geofyzikovŠevčíkFMFI F1 218
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAEG/N-bGAF-023/16 PPetrofyzikaPRIF G 337Ďurža, Putiška, Brixová, Mojzeš, Bielik
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KGP/N-bUBI-063/15 PGeológia SlovenskaPRIF G 245Aubrecht, Vojtko
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2017) PriF.KGP/N-bUBI-063/15 CGeológia SlovenskaPRIF G 245
Št
12:20-13:50TYZ (od 28.09.2017) PriF-FMFI.KAFZM/N-bGAF-007/10 SNumerické metódyPRIF G 111Brestenský
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAEG/N-bGAF-022/16 PTeoretické základy geofyzikálnych metód (1)PRIF G 337Karcol, Pašteka
16:30-17:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAEG/N-bGAF-022/16 CTeoretické základy geofyzikálnych metód (1)PRIF G 337
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00