Rozvrh hodín
2mGL-MP* - mineralógia a petrológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-117/15 PGeomateriályPRIF G 325Ružička, Bačík
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-117/15 CGeomateriályPRIF G 325
14:00-16:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-115/15 SRtg. difraktometriaPRIF G 325
Ut
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-118/15 PGenetická mineralógia horninových systémovPRIF G 325Ondrejka, Šarinová, Huraiová, Putiš
13:10-13:55TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-118/15 CGenetická mineralógia horninových systémovPRIF G 325
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-004/15 PEnvironmentálna mineralógiaPRIF G 301Ružička, Jurkovič, Bačík, Šottník
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-004/15 CEnvironmentálna mineralógiaPRIF G 301
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-110/15 SDiplomový seminár (1)PRIF G 427
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-121/15 PGeodynamický vývoj paleozoických komplexov Západných KarpátPRIF G 325Vozárová, Putiš
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00