Rozvrh hodín
2GL* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-08:55TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAEG/N-bGXX-031/15 CZáklady aplikovanej geofyzikyPRIF G 203
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-bGMP-001/15 CMikroskopia horninotvorných minerálovPRIF G 314
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-bGMP-004/15 PEndogénne geologické procesyPRIF G 301Hók, Putiš
13:10-13:55TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-bGMP-004/15 CEndogénne geologické procesyPRIF G 301
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-bGXX-011/15 PPetrografia magmatických hornínPRIF G 203Ondrejka
16:30-17:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHy/N-bGXX-001/15 CZáklady hydrogeológiePRIF G 105
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KLG/N-bGXX-024/15 PLožiská fosílnych palív a energetických surovínPRIF G 427Koděra, Osacký, Lintnerová
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAEG/N-bGXX-031/15 PZáklady aplikovanej geofyzikyPRIF G 245Putiška, Brixová, Mojzeš, Pašteka
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-bGXX-011/15 CPetrografia magmatických hornínPRIF G 301
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KIG/N-bGXX-020/15 CZáklady inžinierskej geológiePRIF G 105
St
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KGP/N-bGZL-100/15 PHistorická a stratigrafická geológia (1)PRIF G 245Aubrecht
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KGP/N-bGZL-100/15 CHistorická a stratigrafická geológia (1)PRIF G 245Józsa
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHy/N-bGXX-001/15 PZáklady hydrogeológiePRIF G 203Fendeková
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KIG/N-bGXX-020/15 PZáklady inžinierskej geológiePRIF G 203Adamcová, Vlčko
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211BDugovičovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KGCh/N-bGXX-020/15 PFyzikálna chémia v geologických procesochPRIF G 301Huraiová, Hiller
14:50-15:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KGCh/N-bGXX-020/15 CFyzikálna chémia v geologických procesochPRIF G 301
15:40-17:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KIG/N-bGXX-021/15 CZáklady GIS v inžinierskej geológii a hydrogeológiiPRIF G 130
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Pažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF.KMP/N-bGMP-010/15 PZáklady gemológiePRIF G 325Bačík, Ozdín, Fridrichová
10:40-11:25TYZ (od 29.09.2017) PriF.KMP/N-bGMP-010/15 CZáklady gemológiePRIF G 325
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00