Rozvrh hodín
1mGL-MP* - mineralógia a petrológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGZL-071/15 PPetrológia magmatických hornínPRIF G 301Ondrejka, Huraiová
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGZL-071/15 CPetrológia magmatických hornínPRIF G 301
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-026/15 PMikroskopická petrológiaPRIF G 314Ondrejka, Šarinová, Putiš
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-026/15 CMikroskopická petrológiaPRIF G 314
11:30-13:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-105/15 PKryštalochémia nesilikátovPRIF G 325Uher, Ozdín
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-105/15 CKryštalochémia nesilikátovPRIF G 325
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-110/15 PSystematická gemológiaPRIF G 325Uher, Ozdín, Fridrichová
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-110/15 CSystematická gemológiaPRIF G 325
Št
09:00-11:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-109/15 SPetrotektonikaPRIF G 325
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-103/15 PKryštalochémia silikátovPRIF G 325Bačík, Fridrichová
13:10-13:55TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-103/15 CKryštalochémia silikátovPRIF G 325
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-104/15 PLaboratórne metódy v mineralógii a petrológiiPRIF G 325Bačík, Bujdoš, Ozdín, Fridrichová
16:30-17:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-104/15 CLaboratórne metódy v mineralógii a petrológiiPRIF G 325
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00