Rozvrh hodín
1mGL-LO* - ložisková geológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-046/15 PHydrotermálne procesy a hydrotermálne premenyPRIF G 427Koděra
12:20-13:05TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMP/N-mGMP-046/15 CHydrotermálne procesy a hydrotermálne premenyPRIF G 427
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
Ut
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-100/15 PVplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostrediePRIF G 427Šottník, Lintnerová
11:30-13:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
14:00-16:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-002/15 SVyhľadávanie, prieskum a výpočet zásob ložísk nerastných surovínPRIF G 427
St
Št
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-001/15 PNerudné suroviny a fosílne palivá Slovenska a susedných oblastíPRIF G 427Uhlík, Lintnerová
10:40-11:25TYZ (od 28.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-001/15 CNerudné suroviny a fosílne palivá Slovenska a susedných oblastíPRIF G 427
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-102/15 PGIS v ložiskovej a environmentálnej geologiiPRIF G 427Brčeková, Lintnerová
14:50-15:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KLG/N-mGZL-102/15 SGIS v ložiskovej a environmentálnej geologiiPRIF G 427
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie