Rozvrh hodín
1mGL-IH* - inžinierska geológia a hydrogeológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-101/15 PMechanika hornín (2)PRIF G 130Greif
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-121/15 SDiplomový seminár z hydrogeológie (1)PRIF G 130
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-104/15 SDiplomový seminár z inžinierskej geológie (1)PRIF G 130
Ut
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-101/15 CMechanika hornín (2)PRIF G 130
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-116/15 SLegislatíva o vodáchPRIF G 105
11:30-13:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGP/N-mGZL-010/15 PGeológia Západných Karpát (1)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-100/15 PMetódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumuPRIF G 130Adamcová
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-100/15 CMetódy inžinierskogeologického výskumu a prieskumuPRIF G 130
St
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-124/15 PVplyv skládok, odkalísk a environmentálnych záťaží na geologické prostrediePRIF G 130Adamcová, Ženišová, Fľaková
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-114/15 PHydrogeochémia (2)PRIF G 105Ženišová, Fľaková
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-114/15 CHydrogeochémia (2)PRIF G 105
Št
09:00-09:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-107/15 PVýskum stability svahovPRIF G 130Bednarik
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KIG/N-mGIH-107/15 CVýskum stability svahovPRIF G 130
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-113/15 PPodzemné vody a ich prieskum (2)PRIF G 105Fendek
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHy/N-mGIH-113/15 CPodzemné vody a ich prieskum (2)PRIF G 105
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00