Rozvrh hodín
1GLVK* - geológia vo využívaní krajiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAEG/N-bGXX-001/15 PMatematika (1)PRIF G 245Brixová, Bielik
Ut
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-003/15 PVšeobecná geografiaPRIF CH1 1Tolmáči, Križan
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEF/N-bEXX-126/15 PVšeobecná ekológia pre environmentalistovPRIF B1 307Fargašová, Molnárová
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEF/N-bEXX-126/15 SVšeobecná ekológia pre environmentalistovPRIF B1 307Fargašová, Molnárová
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bGXX-001/15 PChémia pre geológovPRIF CH1 2Chrappová
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGP/N-bGXX-001/15 PVšeobecná geológia (1)PRIF G 203Hók, Sýkora
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bGXX-001/15 CChémia pre geológovPRIF CH2 201Chrappová
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-003/15 CVšeobecná geografiaPRIF CH1 1
St
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAEG/N-bGXX-001/15 CMatematika (1)PRIF G 245
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMP/N-bGXX-013/15 PZáklady mineralógie a petrografiePRIF G 301Ružička, Uher, Šarinová
11:30-12:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMP/N-bGXX-013/15 CZáklady mineralógie a petrografiePRIF G 301
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KGP/N-bGXX-001/15 CVšeobecná geológia (1)PRIF G 213
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-074/15 CPoužitie počítačov vo fyzickej geografii 1PRIF B2 102Druga
Št
Pi
07:20-08:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Ďurčekcvičenia pre GLVK po dohode
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF.KAEG/N-bGXX-006/15 PFyzikaPRIF G 337Tornyai, Greif, Pašteka
10:40-12:10TYZ (od 29.09.2017) PriF.KAEG/N-bGXX-006/15 CFyzikaPRIF G 337
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie