Rozvrh hodín
3ZIK* - geografia, geoinformatika a kartografia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-108/16 SZáklady fotogrametriePRIF G 16sk. A
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-108/16 SZáklady fotogrametriePRIF G 16sk. B
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-114/16 SMetódy klasifikácie obrazu DPZPRIF G 17A
Ut
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-115/16 SProgramovanie geoweb aplikácií (1)PRIF G 17A
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Dugovičovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-BZXX-112/16 SSeminár k bakalárskej práci z kartografie a geoinformatiky (1)PRIF G 16
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-108/16 SZáklady fotogrametriePRIF G 17A
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-110/16 SModelovanie DTM v GISPRIF G 16
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-109/16 SPočítačová kartografia a mapový jazykPRIF G 16
Št
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 PGeografia Slovenska (2)PRIF B1 305Šveda, Križan, Lauko
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-043/15 SGeografia Slovenska (2)PRIF B1 567Cákoci
14:00-14:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-081/16 PGeografická regionalizácia a systematika 1PRIF B1 320Falťan
14:50-15:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-081/16 CGeografická regionalizácia a systematika 1PRIF B1 320
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rózsová Wolfová
Pi
09:00-11:15TYZ (od 29.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-111/16 STerestrické metódy zberu priestorových údajovPRIF B1 435
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00