Rozvrh hodín
3ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-065/16 SHumánna geografia SlovenskaPRIF CH2 130sk. B
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-049/16 SSeminár k bakalárskej práci z geografie a demografie v ŠSaS (1)PRIF B1 307, PRIF B1 435, PRIF B2 302, PRIF B2 304, PRIF CH2 130, PRIF G 111Buček (B2-302), Korec (B1-307), Horňák (G-111), Kusendová (B1-435), Slavík (CH2-130) Bleha (B2-304)
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-065/16 SHumánna geografia SlovenskaPRIF B1 567sk. A
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-018/15 PDemografické štruktúryPRIF B2 446Majo, Káčerová
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-bZDG-018/15 CDemografické štruktúryPRIF B2 446Majo, Káčerová
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFGG/N-bZVS-017/15 PÚvod do ochrany krajinyPRIF G 203Falťan
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Dugovičovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-10:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZVS-009/15 PHistorická geografiaPRIF B1 305Gurňák
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-040/16 PGeografia cestovného ruchu, voľného času a športuPRIF B1 320Bačík, Klobučník
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-040/16 CGeografia cestovného ruchu, voľného času a športuPRIF B1 320Bačík, Klobučník
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-023/16 PGeografia mestaPRIF B1 305Korec
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-023/16 CGeografia mestaPRIF B1 305Ondoš
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-022/16 PVeda a peacebuildingPRIF B1 320Bučekpredmet bude nasadený po dohode s vyučujúcim
Št
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-065/16 PHumánna geografia SlovenskaPRIF B1 305Cákoci, Križan, Lauko
12:20-14:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZRG-026/15 PRegionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie 1PRIF B1 435Rajčáková
15:40-16:25TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-109/15 PProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
16:30-18:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-109/15 CProgramovanie a projektovanie v regionálnom rozvojiPRIF B1 307Rajčáková
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00