Rozvrh hodín
2ZEkP* - geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
10:40-11:25TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-078/15 CHydrológia a hydrogeografiaPRIF CH2 130
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-080/15 CZáklady pedológie a pedogeografiePRIF G 203
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-080/15 PZáklady pedológie a pedogeografiePRIF CH1 1Falťan, Pišút, Jenčo
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-078/15 PHydrológia a hydrogeografiaPRIF CH1 1Trizna, Polčák
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-095/15 PGeografia sídielPRIF CH1 1Slavík, Klobučník
18:10-18:55TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-095/15 CGeografia sídielPRIF CH1 1
Ut
10:40-12:10N.T (26.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-093/15 CDemogeografiaPRIF CH2 130
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-079/15 PMeteorológia a klimatológiaPRIF B1 320Melo
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-068/15 STeória systémovPRIF B1 540
16:30-18:00P.T (03.10.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-079/15 CMeteorológia a klimatológiaPRIF B1 320MeloPT
11:30-13:00P.T (03.10.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-094/15 CGeografia priemyslu a dopravyPRIF B1 540
St
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-093/15 PDemogeografiaPRIF B1 305Bleha, Novákovácvičenia budú nasadené po dohode s vyučujúcim
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-103/15 PGeografická báza údajov 1PRIF CH2 130Mičietová
17:20-18:05TYZ (od 27.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-103/15 CGeografická báza údajov 1PRIF G 16
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKE/N-bEXX-094/15 PKrajinná ekológiaPRIF B2 446Pauditšová
09:50-10:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKE/N-bEXX-094/15 CKrajinná ekológiaPRIF B2 446Pauditšová
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-094/15 PGeografia priemyslu a dopravyPRIF B1 301Horňák, Korec
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 SAnglický jazyk 1PRIF G 211BPažitkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
15:40-17:55TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-102/15 SPlanetárna geografiaPRIF G 203
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00