Rozvrh hodín
1mZ-RG* - regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-110/15 PGeografia maloobchodu a spotrebyPRIF B1 540Križan
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 PSociálna geografiaPRIF G 203Rochovskácvičenie budú nasadené po dohode s vyučujúcim
13:10-13:55TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 SKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 305Cákoci
14:00-16:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-101/15 PRegionálna analýzaPRIF B1 305Bezák, Lauko
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZXX-031/15 PKomplexná geografická analýza malého regiónu (1)PRIF B1 305Tolmáči, Šveda
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfová
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZFG-066/15 PGlobálne trendy vývoja svetovej ekonomikyPRIF G 111Kasalapredmet bude nasadený po dohode s vyučujúcim
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-102/15 PGeopolitický vývoj sveta po roku 1945PRIF B1 307Gurňák
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-106/15 PRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (1)PRIF B1 435Danielová, Blažík, Kasala, Gurňák
15:40-16:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 SÚzemné plánovaniePRIF G 203Horňák
16:30-17:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZXX-100/15 PEurópska únia - perspektívy a spoločné politikyPRIF B1 435Švecová, Blažík, Rajčáková
17:20-18:05TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZXX-100/15 SEurópska únia - perspektívy a spoločné politikyPRIF B1 435
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF B2 201Dugovičovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-121/15 PÚzemné plánovaniePRIF G 203Horňák
15:40-16:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-106/15 CRegionálna geografia - vybrané problémy a regióny (1)PRIF B1 435Danielová
Št
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-105/15 PManažment vo verejnej správePRIF B1 435Švecová, Rajčáková
11:30-12:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-105/15 CManažment vo verejnej správePRIF B1 435
12:20-13:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 PSídelné systémyPRIF B1 307Slavík
14:00-14:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 CSídelné systémyPRIF B1 307Slavík
14:00-16:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-101/15 CRegionálna analýzaPRIF B1 305
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie