Rozvrh hodín
1mZ-HDS* - humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10P.T (02.10.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-122/15 PDemografická analýza 1PRIF B2 102Káčerová
11:30-13:00P.T (02.10.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-122/15 CDemografická analýza 1PRIF B2 102Káčerová
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-112/15 SDiplomový seminár z humánnej geografie a demografie (1)PRIF B1 307, PRIF B1 435, PRIF B2 302, PRIF B2 304, PRIF CH2 130, PRIF G 111Buček (B2-302), Korec (B1-307), Horňák (G-111), Kusendová (B1-435), Slavík (CH2-130) Bleha (B2-304)
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-107/15 PGeografia hotelierstvaPRIF G 203Bučeková
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 PSociálna geografiaPRIF G 203Rochovskápre mupBIGE,GEAJ,GENJ,MAGE,GEIT budú cvičenia nasadené po dohode s vyučujúcim
14:00-16:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-101/15 PRegionálna analýzaPRIF B1 305Bezák, Lauko
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-103/15 CKvantitatívne metódy v geografiiPRIF G 203Ondoš
13:10-14:40N.T (26.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF B2 446Rochovskásk. B
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-103/15 PKvantitatívne metódy v geografiiPRIF G 203Ondoš
13:10-14:40P.T (03.10.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-102/15 CSociálna geografiaPRIF B2 446Rochovskásk. A
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfová
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-121/15 PPopulačné projekcie a prognózyPRIF B1 480Bleha
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-mZDG-121/15 CPopulačné projekcie a prognózyPRIF B1 480Bleha
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-101/15 PTeória a metodológia humánnej geografiePRIF CH1 3Korec
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF B2 201Dugovičovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Št
09:50-12:05TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-118/15 SGeography of Transitive SocietiesPRIF B1 307Horňák, Majo, Rochovská, Ondoš
12:20-13:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 PSídelné systémyPRIF B1 307Slavík
14:00-14:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-mZHG-100/15 CSídelné systémyPRIF B1 307Slavík
14:00-16:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KRGOPK/N-mZRG-101/15 CRegionálna analýzaPRIF B1 305
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie