Rozvrh hodín
1ZDS* - geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 PFyzická geografia (1)PRIF CH1 2MeloMeteorológia a klimatológia
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 CFyzická geografia (1)PRIF B2 404Melo1.polovica semestra
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KHGD/N-bZVS-045/15 SÚvod do demografie a demoinformatikyPRIF B2 446Ďurček, Majo
Ut
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-003/15 PVšeobecná geografiaPRIF CH1 1Tolmáči, Križan
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bZXX-003/15 CVšeobecná geografiaPRIF CH1 1
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFGG/N-bZXX-015/15 PFyzická geografia (1)PRIF CH1 1Trizna, Melo, Kováč, HolecGeológia a litogeografia
13:10-14:40BLK (26.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-056/15 PAplikovaná kartografiaPRIF CH1 3Kusendová26.09.201703.10.201710.10.201717.10.201724.10.201731.10.201707.11.201714.11.201721.11.201728.11.201705.12.201712.12.201719.12.2017
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-001/15 PMatematika (1)PRIF CH1 1Rostás
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF-FMFI.KMANM/N-bZXX-001/15 SMatematika (1)PRIF CH1 2Sárený
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-031/15 CPoužitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)PRIF B1 225Klobučník
11:30-13:00P.T (04.10.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-056/15 CAplikovaná kartografiaPRIF B1 567Ďurčeksk. B
13:10-14:40N.T (27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-015/15 CEkonómia pre geografovPRIF B2 304Plešivčák
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-015/15 PEkonómia pre geografovPRIF CH1 1Buček, Plešivčák
11:30-13:00N.T (27.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-056/15 CAplikovaná kartografiaPRIF B1 567Ďurčeksk. A
Št
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-018/15 PPrávo pre geografovPRIF B1 435Slavík
16:30-17:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHGD/N-bZHG-018/15 CPrávo pre geografovPRIF B1 435Slavík
Pi
07:20-08:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KHGD/N-bUGE-024/15 PŠtatistika pre geografovPRIF B1 301Ďurčekcvičenia pre GLVK po dohode
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF-FMFI.KTFDF/N-bZXX-302/15 SVybrané kapitoly z matematikyPRIF B2 446Velmovská
10:40-12:10P.T (06.10.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 CŠtatistika pre geografovPRIF B1 305Szabosk. B
10:40-12:10N.T (29.09.2017) PriF.KHGD/N-bZXX-003/15 CŠtatistika pre geografovPRIF B1 305Szabosk. A
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie