Rozvrh hodín
3ENST* - Environmental Studies - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-13:45TYZ (od 25.09.2017) PriF.KKE/N-bENS-036/15 PEnvironmental Planning and ManagementPRIF B2 333Pavličkováseminár blokovo
Ut
09:50-12:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEF/N-bENS-028/15 PEnvironmental ChemistryPRIF G 139Chmielewská
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-bENS-029/15 PBiodiversity and Environmental IndicatorsPRIF B2 420AFedor
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-bENS-029/15 CBiodiversity and Environmental IndicatorsPRIF B2 420AFedor
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-bENS-027/15 SBachelor Seminar 1PRIF B2 407AFedor
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHy/N-bENS-033/15 PMonitoring of Natural and Sewage Waters QualityPRIF G 245Ženišová
09:50-10:35TYZ (od 28.09.2017) PriF.KHy/N-bENS-033/15 CMonitoring of Natural and Sewage Waters QualityPRIF G 245
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF.KHy/N-bENS-034/15 PRenewable Energy SourcesPRIF G 203Fendek
10:40-11:25TYZ (od 29.09.2017) PriF.KHy/N-bENS-034/15 SRenewable Energy SourcesPRIF G 203
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00