Rozvrh hodín
3E-GC* - environmentalistika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 PÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B2 404Fargašová, Ružičková, Nevřelová
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEF/N-mUEN-103/15 SÚzemná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľovPRIF B2 404Fargašová, Ružičková, Nevřelová
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KGCh/N-bEXX-006/15 PPrieskum a hodnotenie environmentálnych záťažíPRIF G 242Jurkovič, Hiller, Šottník
15:40-16:25TYZ (od 25.09.2017) PriF.KGCh/N-bEXX-006/15 CPrieskum a hodnotenie environmentálnych záťažíPRIF G 242Jurkovič, Hiller, Šottník
Ut
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGCh/N-bEXX-004/15 PGeochémia krajinyPRIF B2 302Jurkovič, Hiller
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KPl/N-mEEF-011/15 PBiocenológia 1PRIF B1 307Masarovičová, Vykouková
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
St
09:00-11:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 PEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B2 446Fargašová
12:20-13:50JDN (18.10.2017) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 SEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 225AFargašová18.10.2017
Št
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-105/15 PZáklady mykológiePRIF B2 221BŠimonovičová, Machariková
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKE/N-bEXX-096/15 PEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF B2 446Novanská, Pavličková
12:20-13:05TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKE/N-bEXX-096/15 SEnvironmentálne plánovanie a manažmentPRIF B2 446Novanská, Pavličková
13:10-15:25TYZ (od 28.09.2017) PriF.KGCh/N-bEXX-007/15 PFyzikálna geochémiaPRIF G 242Hiller
15:40-16:25TYZ (od 28.09.2017) PriF.KGCh/N-bEXX-007/15 CFyzikálna geochémiaPRIF G 242Hiller
09:00-10:30JDN (19.10.2017) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 SEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 225AFargašová19.10.2017
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
09:00-10:30JDN (20.10.2017) PriF.KEF/N-bEXX-013/15 SEkotoxikológia pre environmentalistovPRIF B1 225AFargašová20.10.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00