Rozvrh hodín
2mE-EK* - environmentálna ekológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-118/15 SDiplomový seminár 1PRIF B2 420ABohuš
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 POdpadyPRIF B2 420AChmielewská
11:30-12:15TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEF/N-mEXX-108/15 SOdpadyPRIF B2 420AChmielewská
Ut
07:20-10:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-127/15 SRevitalizácia a manžment ekosystémovPRIF G 111Ružičková, Nevřelová
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-123/15 PHodnotenie vplyvov stresových faktorov na biotuPRIF G 111Molnárová
14:00-14:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-123/15 SHodnotenie vplyvov stresových faktorov na biotuPRIF G 111Molnárová
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-120/15 PMedzinárodné aspekty druhovej ochranyPRIF G 139Bohuš, Fedor
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-120/15 SMedzinárodné aspekty druhovej ochranyPRIF G 139Bohuš, Fedor
12:20-15:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-mEEF-128/15 SPraktické aspekty v ochrane biodiverzityPRIF G 139Ružičková
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00