Rozvrh hodín
1mGL-PD* - pedológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-10:25TYZ (od 25.09.2017) PriF.KPl/N-mEPD-100/15 PMedzinárodné klasifikačné systémy pôd a pôdy svetaPRIF B2 221BDlapa, Juráni, Hrabovský
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KPl/N-mEPD-100/15 CMedzinárodné klasifikačné systémy pôd a pôdy svetaPRIF B2 221BDlapa, Juráni, Hrabovský
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
07:20-09:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-104/15 SEkologické aspekty zúrodňovania pôdyPRIF B2 221BRehák
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KPl/N-mEPD-101/15 PMikrobiológia pôdyPRIF B2 221BŠimonovičová, Hanajík
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-101/15 PPôdna mikromorfológiaPRIF B2 221BDlapacvičenia po dohode s vyučujúcim
14:00-16:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-106/15 SSanačné technológiePRIF B2 221BŠimkovic
St
11:30-13:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KPl/N-mEPD-102/15 PEkológia rastlínPRIF B2 221BMájeková, Masarovičová, Vykouková
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-100/15 PŠpeciálna pedochémiaPRIF B2 221BDlapa
15:40-16:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-100/15 CŠpeciálna pedochémiaPRIF B2 221BDlapa
Št
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KPl/N-mEXX-105/15 PZáklady mykológiePRIF B2 221BŠimonovičová, Machariková
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00