Rozvrh hodín
1ENST* - Environmental Studies - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bENS-002/15 PBotanyPRIF HERBAR R-26Kováčik, Mičieta, Zahradníková
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bENS-001/15 PGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH1 302Galanda
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bENS-001/15 SGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH1 302Slimáková
14:50-17:50N.T (25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bENS-001/15 CGeneral and Inorganic ChemistryPRIF CH1 304Slimáková
Ut
07:20-08:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGP/N-bENS-003/15 PGeology 1PRIF G 245Hók
09:00-09:45TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGP/N-bENS-003/15 CGeology 1PRIF G 245
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KRGOPK/N-bENS-005/15 PGeographyTolmáčiblokovo po dohode s vyučujúcim
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBo/N-bENS-002/15 PBotanyPRIF HERBAR R-26Kováčik, Mičieta, Zahradníková
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KPl/N-bENS-013/15 PSoil BiologyPRIF G 111Šimonovičová, Hanajík
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-110/15 SProfessional English 1PRIF G 417Cihová
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEF/N-bENS-004/15 SGlobal Environmental ProblemsPRIF B1 225Molnárová, Čerňanskýostatné hodiny blokovo
Št
16:30-18:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBo/N-bENS-002/15 CBotanyPRIF HERBAR R-23
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie