Rozvrh hodín
3BCH* - Biological Chemistry - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-12:45BLK (25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBCH-034/15 PMolecular SpectroscopyPRIF CH2 401ACigáň, Kuruc, Šebesta, Filo25.09.201702.10.201709.10.201716.10.201723.10.201730.10.2017
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-bBCH-042/15 PPhysical ChemistryPRIF CH1 303Bujdák, Janek
09:00-12:45BLK (04.12.2017) PriF.KOrCh/N-bBCH-034/15 CMolecular SpectroscopyPRIF CH2 401ACigáň, Kuruc, Šebesta, Filo04.12.201711.12.201718.12.2017
09:00-12:45BLK (06.11.2017) PriF.KOrCh/N-bBCH-034/15 SMolecular SpectroscopyPRIF CH2 401ACigáň, Kuruc, Šebesta, Filo06.11.201713.11.201720.11.201727.11.2017
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-bBCH-042/15 PPhysical ChemistryPRIF CH1 303Bujdák, Janek
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-bBCH-042/15 SPhysical ChemistryPRIF CH1 303Bujdák, Janek
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMB/N-bBCH-041/15 PTheoretical and experimental medicinePRIF B2 201Celec
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJCh/N-bBCH-037/15 PRadiation Hygiene and SafetyPRIF CH1 302Dulanská
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJCh/N-bBCH-037/15 SRadiation Hygiene and SafetyPRIF CH1 302Galanda
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-bBCH-014/15 PSeparation MethodsPRIF CH2 301Masár, Hutta
11:30-12:15TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-bBCH-014/15 SSeparation MethodsPRIF CH2 301Masár, Hutta
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBCh/N-bBCH-019/15 SBachelor seminar 1PRIF B2 407A
14:50-15:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bBCH-038/15 PComputational Chemistry and Molecular ModellingPRIF CH1 309Černušák, Pitoňák
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bBCH-038/15 CComputational Chemistry and Molecular ModellingPRIF CH1 309Černušák, Pitoňák
Št
08:10-11:55TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-bBCH-042/15 CPhysical ChemistryPRIF CH1 347Szabó
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
Pi
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBCH-035/15 POrganic SynthesisMagdolennasadí sa po dohode
10:40-11:25TYZ (od 29.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBCH-035/15 SOrganic SynthesisMagdolennasadí sa po dohode
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie