Rozvrh hodín
2mC-AO* - anorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-120/15 PPrírodné a syntetické kremičitanyPRIF CH2 231Jesenák
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-122/15 PVybrané kapitoly z chémie prechodných prvkovPRIF CH2 213Galamboš, Rakovský
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-121/15 PMagnetické vlastnosti anorganických látokPRIF CH2 213Plesch
Ut
St
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie