Rozvrh hodín
2C* - chémia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:55TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248, PRIF CH1 251Polčicdoktorandi KBCh
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 PFyzikálna chémia (1)PRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 PBiochémia (1)PRIF B1 301Kollárová, Gavurníková
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 SBiochémia (1)PRIF CH1 222Čermáková
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-015/15 PTeória chemickej väzbyPRIF B2 404Černušák, Urban
11:30-12:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-015/15 STeória chemickej väzbyPRIF B2 404Černušák, Urban
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF G 139Pašteka, Neogrády
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCFZ-003/15 SÚvod do dynamiky komplexných systémovPRIF G 111Szabó
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 PBiochémia (1)PRIF CH1 1Kollárová, Gavurníková
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KŽFE/N-bBFE-021/15 PVybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človekaPRIF B2 404Zeman, Okuliarová, Štefánik
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAlCh/N-bCXX-008/15 PIdentifikácia a kvantifikácia chemických látokPRIF B1 320Mišľanová, Bodor, Góra, Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halko
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAlCh/N-bCXX-008/15 SIdentifikácia a kvantifikácia chemických látokPRIF B1 320Mišľanová, Bodor, Góra, Masár, Hutta, Vojs Staňová, Halko
St
08:10-11:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 347
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 PFyzikálna chémia (1)PRIF B1 301Velič, Valent
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJCh/N-bCJD-006/15 PŽiarenie a životPRIF B1 567Kuruc, Galanda
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211ASabozaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Št
08:10-11:55TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 347Szabó
14:00-17:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 CBiochémia (1)PRIF CH1 248, PRIF CH1 251Polčicdoktorandi KBCh
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBCh/N-bCXX-016/15 SBiochémia (1)PRIF CH1 222Čermáková
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:00-17:45TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 CFyzikálna chémia (1)PRIF CH1 347
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Sabozaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:00-15:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-bCXX-014/15 SFyzikálna chémia (1)PRIF B2 302Pašteka, Neogrády
16:30-18:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-020/15 PPrírodné zlúčeninyPRIF B1 320Almássy
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie