Rozvrh hodín
1mC-TP* - teoretická a počítačová chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-101/15 PKvantová chémiaPRIF CH1 303Urban, Neogrády
09:50-10:35TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-101/15 SKvantová chémiaPRIF CH1 303Urban, Neogrády
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-107/15 PReakčné mechanizmy a vplyv prostrediaPRIF CH1 303Bujdák, Ševčík
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-119/15 PPokročilá numerická matematika a programovaniePRIF CH1 309Pitoňák
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-119/15 SPokročilá numerická matematika a programovaniePRIF CH1 309Pitoňák
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-110/15 SBiofyzikálna chémiaPRIF CH1 224Valent
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-101/15 PMateriálová chémiaPRIF CH2 213Plesch
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-101/15 SMateriálová chémiaPRIF CH2 213Plesch
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-050/15 PNerovnovážne sústavyPRIF CH1 303Valent
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-108/15 PRezonančná spektroskopiaPRIF CH1 303Hricovínipo dohode
St
08:10-12:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-102/15 CPokročilé cvičenie z fyzikálnej chémie (1)PRIF CH1 331Bujdák
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-120/15 PVybrané kapitoly z teoretickej a počítačovej chémie (1)PRIF CH1 303Černušák, Urban, Pitoňák, Neogrády
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfová
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-111/15 PPočítačové modelovanie (1), molekuly, interakcie a reaktivitaPRIF CH1 303Černušák, Pitoňák, Neogrády
09:50-12:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-111/15 CPočítačové modelovanie (1), molekuly, interakcie a reaktivitaPRIF CH1 309Černušák, Pitoňák, Neogrády
09:50-12:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJCh/N-mCJD-103/15 PSeparačná chémiaPRIF CH1 302Rosskopfová
10:40-12:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFTCh/N-mCFZ-110/15 PBiofyzikálna chémiaPRIF CH2 201Valent
Pi
07:20-08:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BKordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00