Rozvrh hodín
1mC-AO* - anorganická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-107/15 CCvičenie diplomantov 1Tatiersky, Rakovskýnasadí sa po dohode
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-103/15 PŠtruktúrna chémiaPRIF CH2 213Rakovský
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-101/15 PMateriálová chémiaPRIF CH2 213Plesch
12:20-13:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-101/15 SMateriálová chémiaPRIF CH2 213Plesch
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfová
12:20-13:05TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-103/15 PŠtruktúrna chémiaPRIF CH2 213Rakovský
13:10-13:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-103/15 SŠtruktúrna chémiaPRIF CH2 213Rakovský
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-119/15 PTermická analýzaPRIF CH2 213Drábik
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-119/15 STermická analýzaPRIF CH2 213Drábik
12:20-18:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-105/15 CPokročilé cvičenia z anorganickej chémiePRIF CH2 246Chrappová, Šimon
Pi
07:20-08:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BKordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie