Rozvrh hodín
1mC-AL* - analytická chémia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-004/15 STransformácia polutantov v matriciach a vzorkáchPRIF CH2 129Stankovičová, Cigáň
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-007/15 PMonitoring chemických a rádiochemických kontaminantov životného prostrediaPRIF CH2 129Kubinec, Ostrovský, Dulanská, Chmielewskás prof. Chmielewskou po dohode
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-004/15 PTransformácia polutantov v matriciach a vzorkáchPRIF CH2 129Stankovičová, Cigáňod 9.30
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
Ut
09:00-10:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-006/15 PÚvod do metabolomikyPRIF CH2 129Ostrovský, Górová, Addová
10:40-12:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-006/15 SÚvod do metabolomikyPRIF CH2 129Ostrovský, Górová, Addová
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-100/15 PPokročilé metódy chemometriePRIF CH2 129, PRIF CH2 331Cigáň, Blaško, Vojs Staňová
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-100/15 SPokročilé metódy chemometriePRIF CH2 129, PRIF CH2 331Cigáň, Blaško, Vojs Staňová
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-106/15 PElektrochemické metódy chemickej analýzyBodor, Vojs Staňováblokovo po dohode
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-104/15 SHmotnostná spektrometria v analytickej chémiiMišľanová, Vojs Staňováblokovo po dohode
13:10-15:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-107/15 SPokročilé metódy kontinuálnej a prietokovej analýzyPRIF CH2 331Bodor, Góra, Hutta, Halkopo dohode
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-104/15 PHmotnostná spektrometria v analytickej chémiiMišľanová, Vojs Staňováblokovo po dohode
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-105/15 SOptické metódy chemickej analýzyBodor, Procházková, Halkoblokovo po dohode
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfová
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-003/15 SFyzikálno-chemické procesy v matriciachPRIF CH2 129Cigáň
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-105/15 POptické metódy chemickej analýzyBodor, Procházková, Halkoblokovo po dohode
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-106/15 SElektrochemické metódy chemickej analýzyBodor, Vojs Staňováblokovo po dohode
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-003/15 PFyzikálno-chemické procesy v matriciachPRIF CH2 129Cigáň, Gáplovský
Št
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-006/15 CÚvod do metabolomikyJurdáková, Górová, Addováblokovo po dohode
12:20-13:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.ChÚ/N-mCUS-005/15 PEnvironmentálna biochémiaAddová, KoišCH2-150, po dohode
09:00-12:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-104/15 CHmotnostná spektrometria v analytickej chémiiMišľanová, Vojs Staňováblokovo po dohode
09:00-12:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-105/15 COptické metódy chemickej analýzyBodor, Procházková, Halkoblokovo po dohode
09:00-12:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAlCh/N-mCAL-106/15 CElektrochemické metódy chemickej analýzyblokovo po dohode
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-119/15 PTermická analýzaPRIF CH2 213Drábik
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAgCh/N-mCAG-119/15 STermická analýzaPRIF CH2 213Drábik
Pi
07:20-08:50TYZ (od 29.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BKordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie