Rozvrh hodín
3SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 CHydrobiológia 1PRIF B2 401SB sk.1
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z ekológie (1)PRIF B2 407AKováč
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAn/N-bBXX-027/14 CFyzická antropológiaPRIF B2 444sk. 1
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-026/14 POrnitológiaPRIF B1 401AOrszághová, Turčoková
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bBBG-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z botaniky (1)PRIF HERBAR R-27
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 CBioštatistikaPRIF B1 225sk. 1
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-079/16 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 446Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Mikulíček, Turčoková
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-022/14 PEkologické princípy ochrany prírodyPRIF B1 567Rúfusová
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-307/14 SSeminár z botaniky 3PRIF HERBAR R-26
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-420/12 SBiodiverzita rastlínPRIF HERBAR R-26
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 401Frisová Christophoryovásk. 2
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 PHydrobiológia 1PRIF B2 201Beracko, Krno, Bulánková, Derka, Rúfusová
09:50-10:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGe/N-bBXX-016/14 PMolekulárno-biologické metódy v systematickej biológiiPRIF B2 304Krajčovič, Dušinský
10:40-11:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGe/N-mBGE-121/15 CMolekulárno-biologické metódy v systematickej biológiiPRIF B2 304
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 CHydrobiológia 1PRIF B2 401sk. 2
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAn/N-bBXX-027/14 PFyzická antropológiaPRIF B2 302Vorobeľová, Dörnhöferová, Beňuš, Švábová, Candráková Čerňanová, Bodoriková
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-080/16 PParazitológiaPRIF B2 446Fenďa, Frisová Christophoryová
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Degma
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 CBioštatistikaPRIF B1 225sk. 2
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-902-1/00 SSeminár k bakalárskej práci zo zoológie (1)PRIF B1 401AStloukal
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-020/12 PFytoremediáciePRIF B2 304Lukačová, Vaculík, Lux
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KAn/N-bBXX-027/14 CFyzická antropológiaPRIF B2 444sk. 2
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-019/14 PEvolučné trendyPRIF B2 407AKlembara
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bUBI-040/11 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-020/14 PEkológia a matematikaPRIF B2 407ABeracko, Krno
16:30-17:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-020/14 SEkológia a matematikaPRIF B2 407ABeracko
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-039/16 CAplikačný softvérPRIF B1 401A
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-011/10 CParazitológiaPRIF B2 401Frisová Christophoryovásk. 1
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-080/16 PEkológia rastlínPRIF HERBAR R-26Kováčik, Kubalová, Mičieta
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
07:20-08:50BLK (29.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-024/14 CBakalárska práca zo zoológie 1po dohode s vedúcim bakalárskej práce29.09.201706.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.201710.11.201717.11.201724.11.201701.12.201708.12.201715.12.201722.12.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie