Rozvrh hodín
3B-MI* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMV/N-bBMI-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z mikrobiológie (1)Gaálová, Bujdáková, Tóth Hervay, Gbelská, Černáková, SmolinskáPodľa dohody s vedúcim práce
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMV/N-bBMI-018/16 SOdborný seminár z mikrobiológie 1PRIF B2 231
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMV/N-bBMI-014/15 PZáklady lekárskej parazitológieBujdáková, OndriskaMEDIREX
Ut
09:00-12:00BLK (07.11.2017) PriF.KMV/N-bBMI-011/15 CMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 24107.11.201714.11.201721.11.201728.11.201705.12.201712.12.201719.12.2017
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 PTeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 304Vďačný, Kodada
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
08:10-11:55BLK (26.09.2017) PriF.KMV/N-bBMI-010/15 CFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 241Tóth Hervay26.09.201703.10.201710.10.201717.10.201724.10.201731.10.2017
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-002-1/00 PAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 304Martinka, Lukačová, Miškovic, Lux
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMB/N-bBMO-008/15 PMetódy molekulárnej biológiePRIF CH1 2Drahovská, Stuchlík, Šoltýsová
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMB/N-bBXX-038/15 SSeminár z metód molekulárnej biológiePRIF B1 307
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-027/16 PRastlinné biotechnológiePRIF B2 117AŠvubová, Blehová
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 STeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 402
17:20-18:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAn/N-bBAN-031/15 SPaleopatológiaPRIF B1 305
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAn/N-bBAN-032/15 SBioarcheológiaPRIF B1 320
Št
07:20-08:50BLK (28.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 132Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor28.09.201705.10.201712.10.201719.10.201726.10.201702.11.2017
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-039/16 CAplikačný softvérPRIF B1 401A
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMV/N-bBMI-011/15 PMolekulárna biológia a genetika prokaryotovPRIF B2 231Gaálová
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
07:20-08:50BLK (09.11.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF HERBAR R-23Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor09.11.201716.11.201723.11.201730.11.201707.12.201714.12.201721.12.2017
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-027/16 CRastlinné biotechnológiePRIF B2 132
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
07:20-08:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMV/N-bBMI-010/15 PFyziológia mikroorganizmovPRIF B2 231Gbelská
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
15:40-17:10BLK (29.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 132Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor29.09.201706.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.2017
15:40-17:10BLK (10.11.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF HERBAR R-23Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor10.11.201717.11.201724.11.201701.12.201708.12.201715.12.201722.12.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00