Rozvrh hodín
3B-EK* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 CHydrobiológia 1PRIF B2 401SB sk.1
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z ekológie (1)PRIF B2 407AKováč
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-420/12 SBiodiverzita rastlínPRIF HERBAR R-26
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-022/14 PEkologické princípy ochrany prírodyPRIF B1 567Rúfusová
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 225po dohode s vyučujúcim
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-015/13 PHydrobiológia 1PRIF B2 201Beracko, Krno, Bulánková, Derka, Rúfusová
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 PTeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 304Vďačný, Kodada
14:50-15:35TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
15:40-16:25TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
16:30-17:15TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 PÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
17:20-18:05TYZ (od 26.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-004/10 SÚvod do filozofie (1)PRIF CH2 130Adámať
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF B1 209Rizmanovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF CH1 3Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH zaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-002-1/00 PAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 304Martinka, Lukačová, Miškovic, Lux
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-010/10 PBioštatistikaPRIF B2 446Kúdela, Fenďa, Degma
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 225po dohode s vyučujúcim
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-027/16 PRastlinné biotechnológiePRIF B2 117AŠvubová, Blehová
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 STeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 402
17:20-18:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAn/N-bBAN-031/15 SPaleopatológiaPRIF B1 305
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAn/N-bBAN-032/15 SBioarcheológiaPRIF B1 320
Št
07:20-08:50BLK (28.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 132Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor28.09.201705.10.201712.10.201719.10.201726.10.201702.11.2017
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-019/14 PEvolučné trendyPRIF B2 407AKlembara
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bUBI-040/11 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-020/14 PEkológia a matematikaPRIF B2 407ABeracko, Krno
16:30-17:15TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-020/14 SEkológia a matematikaPRIF B2 407ABeracko
07:20-08:50BLK (09.11.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF HERBAR R-23Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor09.11.201716.11.201723.11.201730.11.201707.12.201714.12.201721.12.2017
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-039/16 CAplikačný softvérPRIF B1 401A
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-096/10 SNemecký jazyk 3PRIF G 211BRózsová Wolfová
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-080/16 PEkológia rastlínPRIF HERBAR R-26Kováčik, Kubalová, Mičieta
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bUBI-102/15 CBioštatistikaPRIF B1 225po dohode s vyučujúcim
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:00-10:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-027/16 CRastlinné biotechnológiePRIF B2 132
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-086/10 CAnglický jazyk 3PRIF G 211Azaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
15:40-17:10BLK (29.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 132Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor29.09.201706.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.2017
15:40-17:10BLK (10.11.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF HERBAR R-23Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor10.11.201717.11.201724.11.201701.12.201708.12.201715.12.201722.12.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00