Rozvrh hodín
2mB-MI* - mikrobiológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-14:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-117/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 3Po dohode s vedúcim práce
Ut
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-116/15 SSeminár k diplomovej práci z mikrobiológie 3Po dohode s vedúcim práce
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-123/15 PPriemyselná a potravinárska mikrobiológiaPRIF B2 231Obernauerová, Smolinská
17:20-18:50TYZ (od 26.09.2017) PriF-FMFI.KI/N-mBXX-001/15 SSeminár z bioinformatiky 1FMFI M VIIIBrejová, Vinař
St
08:10-11:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-117/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 3Po dohode s vedúcim práce
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-125/15 SSeminár z mikrobiológie 3PRIF B2 231
Št
08:10-11:10TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-117/15 CDiplomová práca z mikrobiológie 3Po dohode s vedúcim práce
Pi
09:00-10:30TYZ (od 29.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-124/15 PVybrané kapitoly z mikrobiológiePRIF B2 231Gbelská
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00