Rozvrh hodín
2mB-BO* - botanika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
10:40-12:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-307/14 SSeminár z botaniky 3PRIF HERBAR R-26
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-129/15 PEvolúcia rastlínPRIF HERBAR R-27Kubalová, Jančovičová
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-130/15 PEnvironmentálna botanikaPRIF HERBAR R-27Kubalová, Jančovičová
Ut
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-114/15 PFytogeografiaPRIF HERBAR R-26Mičieta
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-115/15 SPopulačná biológia rastlínPRIF HERBAR R-26
St
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-118/15 SPalynológiaPRIF HERBAR R-26
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-121/15 SHuby SlovenskaPRIF HERBAR R-26
10:40-12:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-131/15 PÚžitkové rastlinyPRIF B1 307Dušička, Jančovičová, Zahradníková
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-116/15 SMorfológia a morfogenéza rastlínPRIF HERBAR R-27
14:00-15:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-117/15 PDendrológiaPRIF HERBAR R-27Mišíková, Zahradníková
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-120/15 SSynantropná flóraPRIF HERBAR R-27
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBo/N-mBBG-119/15 SLesné ekosystémyPRIF HERBAR R-27
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00