Rozvrh hodín
2SB* - systematická biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 PZáklady fyziológie rastlínPRIF CH1 2Lukačová, Vaculík, Slováková
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KŽFE/N-bUBI-023/16 PFyziológia živočíchov a človeka 1PRIF CH1 1Stebelová, Moravčík, Kaňková, Zeman, Dzirbíková, Okuliarová, Molčan, Herichová, Štefánik
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-025/15 PMedicínska entomológiaPRIF B2 407ABulánková, Halgoš
16:30-18:45TYZ (od 25.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 CZáklady fyziológie rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. I
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-079/16 PÚvod do ekológie živočíchovPRIF B2 446Degma, Tirjaková, Stloukal, Žiak, Mikulíček, Turčoková
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KGe/N-bCBI-006/00 CGenetikaPRIF B1 526Červenák, Sepšiová, Ševčovičová, Lajdovásk. II.
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 CNemecký jazyk 1PRIF G 211BRózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 111Sabozaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-312/13 PFylogenéza a systém chordátov 1PRIF B2 304Miklós, Országhová, Žiak, Mikulíček
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-301/10 PFylogenéza a systém vyšších rastlín 1PRIF B1 567Ščevková, Dušička
11:30-14:30N.T (26.09.2017) PriF.KMB/N-bCXX-359/15 CMolekulárna biológiaPRIF B2 216
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMB/N-bCXX-359/15 PMolekulárna biológiaPRIF B1 301Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGe/N-bCBI-006/00 CGenetikaPRIF B1 526Červenák, Sepšiová, Ševčovičová, Lajdovásk. I.
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KŽFE/N-bBXX-313/10 CFyziológia živočíchovPRIF B2 410Stebelová, Dzirbíková, Okuliarová, Štefániksk. I
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211BKordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Sabozaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 CNemecký jazyk 1PRIF B1 567Rizmanová, Rózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
St
08:10-08:55TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:00-09:45TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
09:50-10:35TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 PRétorikaPRIF CH2 130Adámať
10:40-11:25TYZ (od 27.09.2017) PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 SRétorikaPRIF CH2 130Adámať
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMB/N-bCXX-359/15 PMolekulárna biológiaPRIF CH1 1Drahovská, Stuchlík, Turňa, Grones, Krahulec
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-312/13 CFylogenéza a systém chordátov 1PRIF B1 433sk. I.
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAlCh/N-bBXX-021/15 PKurz analytickej chémiePRIF B2 446Hutta
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-301/10 CFylogenéza a systém vyšších rastlín 1PRIF HERBAR R-23Kubalovásk. I
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KŽFE/N-bBXX-313/10 CFyziológia živočíchovPRIF B2 410Stebelová, Dzirbíková, Okuliarová, Štefániksk. II
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KGe/N-bCBI-006/00 PGenetikaPRIF B1 301Gálová
Št
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KKE/N-bEXX-019/14 SManažment chránených územíPRIF B2 304Žarnovičan, Lehotská
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B2 201Slovákovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bUBI-040/11 POntogenéza a evolúciaPRIF CH1 2Kováč
14:00-15:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KEk/N-bBEK-024/15 PMetódy biologického bojaPRIF B1 567Števove, Švolíková, Bulánková, Lukáš
15:40-17:55TYZ (od 28.09.2017) PriF.KFR/N-bBFR-004/14 CZáklady fyziológie rastlínPRIF B2 107Švubová, Kohanová, Bokorsk. II
08:10-09:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-312/13 CFylogenéza a systém chordátov 1PRIF B1 433sk. II.
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF B1 209Kordíkovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KGe/N-bBUB-003/15 PEvolučná biológia 1PRIF CH1 1Krajčovič, Tomáška, Mentel, Sepšiová, Dušinský, Vďačný, Mikulíček
14:00-15:30TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBZO-072/15 PZáklady muzeológiePRIF CH1 3Kautman, Kodada
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 CNemecký jazyk 1PRIF G 211BRózsová Wolfovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
11:30-13:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KBo/N-bBXX-301/10 CFylogenéza a systém vyšších rastlín 1PRIF HERBAR R-23Kubalovásk. II
09:50-11:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 417Cihovázaradenie do skupín - info na stránke Katedry jazykov v sekcii ROZVRH
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie