Rozvrh hodín
1mB-VI* - virológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 245Sabo
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMV/N-mBVI-101/15 PTaxonómia vírusovPRIF B2 231Mistríková
13:10-14:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KGe/N-mBGE-101/15 PMolekulárna biológia bunky (1)PRIF CH1 222Tomáška, Neboháčová, Nosek, Zeman
17:20-18:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KGe/N-mBGE-100/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (1)PRIF B1 501
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-060/10 CAnglický jazyk 1PRIF G 211A
16:30-18:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-104/15 SAktuálne metódy v mikrobiológiiPRIF B2 231
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGe/N-mBGE-100/15 SSeminár z molekulárnej biológie bunky (1)PRIF B2 302
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-103/15 PPatogenéza vírusových nákaz a lekárska virológiaPRIF B2 231Mistríková, Kostrábová
13:10-14:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGe/N-mBGE-101/15 PMolekulárna biológia bunky (1)PRIF CH1 222Tomáška, Neboháčová, Nosek, Zeman
14:50-16:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMB/N-mBMO-121/15 PMolekulárna imunológiaPRIF CH1 2Shawkatová, Stuchlík
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KGe/N-mBGE-024/15 PIntroduction to Molecular BiologyPRIF B1 501Tomáška, Polčic, Neboháčová, Nosek, Sulo, Zeman, Horváth, Korduláková, Chovanec
St
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMV/N-mBVI-104/15 CDiplomová práca z virológie 1Po dohode s vedúcim práce
09:50-11:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMV/N-mBVI-106/15 SSeminár k diplomovej práci z virológie 1Po dohode s vedúcim práce
12:20-13:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KMV/N-mBVI-102/15 SSeminár z virológie (1)PRIF B2 231
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-068/10 SNemecký jazyk UNIcert 1PRIF G 211ARózsová Wolfová
08:10-09:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KJ/N-mXCJ-062/10 SAnglický jazyk UNIcert 1PRIF G 211BSlováková
Št
07:20-10:20BLK (28.09.2017) PriF.KMV/N-mBMI-103/15 CPatogenéza vírusových nákaz a lekárska virológiaBMC VÚ SAV28.09.201705.10.201712.10.201719.10.201726.10.201702.11.2017
12:20-13:50TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMV/N-mBVI-100/15 CBiosyntéza vírusovSAV
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMV/N-mBVI-100/15 PBiosyntéza vírusovPRIF B2 231Kostrábová, Golais, Pastoreková
Pi
07:20-08:50BLK (29.09.2017) PriF.KMB/N-mBMO-118/15 SCvičenie z metód molekulárnej biológiePo dohode s vyučujúcim29.09.201706.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.201710.11.201717.11.201724.11.201701.12.201708.12.201715.12.201722.12.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00