Rozvrh hodín
1B* - biológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Zimný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 25.09.2017) PriF.KŽFE/N-bBXX-016/15 PEtológiaPRIF CH1 1Košťál, Kršková
09:50-11:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 PZoológiaPRIF CH1 1Tirjaková, Miklós, Žiak, Kodada, Mikulíček
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
14:50-16:20TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. B
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. A
14:00-15:30TYZ (od 25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 401Bulkosk.6
15:40-18:40N.T (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Osuskýsk.6
12:20-15:20N.T (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Stehlíkovásk.1
15:40-18:40P.T (od 02.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Sassk.7
12:20-15:20N.T (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Mendelsk.2
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15 SZákladné chemické výpočty a názvosloviePRIF CH2 201Chrappovásk.12+13
12:20-15:20P.T (od 02.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Mendelsk.4
15:40-18:40N.T (od 25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 403Mravecsk.8+9
11:30-13:00TYZ (od 25.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15 SZákladné chemické výpočty a názvosloviePRIF CH2 201Sassk.6+8
15:40-18:40N.T (od 25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402Jakubčinovásk.5+7
12:20-15:20P.T (od 02.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Stehlíkovásk.3
15:40-18:40P.T (od 02.10.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402Bulkosk.6
12:20-15:20N.T (od 25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402Sigmundovásk.3+4
15:40-18:40P.T (od 02.10.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 403Šandriksk.10+11
12:20-15:20P.T (od 02.10.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402Čmelovásk.1+2
15:40-17:10TYZ (od 25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 401Čmelovásk.1+2
12:20-13:50TYZ (od 25.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 401Jakubčinovásk.5+7
15:40-18:40P.T (od 02.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Osuskýsk.5
Ut
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KMB/N-bBXX-028/15 PInformatika pre biológovPRIF B1 301Szemes, Turňa
09:50-11:20TYZ (od 26.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 POrganická chémiaPRIF B1 301Koiš
11:30-13:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. D
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-011/15 SBioakustikaPRIF B1 401A
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. E
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15 SZákladné chemické výpočty a názvosloviePRIF CH2 201Galambošsk.9+10+11
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 PTeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 304Vďačný, Kodada
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
15:40-18:40N.T (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Matkovičovásk.10
08:10-09:40TYZ (od 26.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 301Bilkask.14+15
13:10-14:40BLK (03.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. H - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra03.10.201710.10.201717.10.201724.10.201731.10.201707.11.201714.11.2017
14:50-16:20BLK (03.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. CH - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra03.10.201710.10.201717.10.201724.10.201731.10.201707.11.201714.11.2017
16:30-18:00TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15 SZákladné chemické výpočty a názvosloviePRIF CH2 201Konečnýsk.1+2+5
12:20-13:50TYZ (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15 SZákladné chemické výpočty a názvosloviePRIF CH2 201Matkovičovásk.4+14+15
14:00-15:30TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-094/10 SLatinčinaPRIF B2 304vyučujúca Taranová
15:40-18:40N.T (od 26.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Viglašovásk.11
12:20-15:20P.T (od 03.10.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 403Modrockásk.12+13
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KJ/N-bXCJ-094/10 SLatinčinaPRIF B2 304vyučujúca Taranová
15:40-18:40P.T (od 03.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Viglašovásk.15
15:40-18:40P.T (od 03.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Matkovičovásk.14
15:40-17:10TYZ (od 26.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 301Modrockásk.12+13
St
07:20-08:50TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. F
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. G
11:30-13:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 PVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH1 1Tatiersky
13:10-14:40BLK (04.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. F - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra04.10.201711.10.201718.10.201725.10.201701.11.201708.11.201715.11.2017
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. CH
07:20-08:50BLK (04.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. G - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra04.10.201711.10.201718.10.201725.10.201701.11.201708.11.201715.11.2017
09:00-10:30TYZ (od 27.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-002-1/00 PAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 304Martinka, Lukačová, Miškovic, Lux
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
14:50-16:20TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. H
16:30-18:00BLK (04.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. E - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra04.10.201711.10.201718.10.201725.10.201701.11.201708.11.201715.11.2017
08:10-11:10N.T (od 27.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Jesenáksk.13
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-075/14 STeória a prax fylogenetickej systematikyPRIF B2 402
16:30-18:00TYZ (od 27.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-004/15 CMikroskopická technikaPRIF B2 401
08:10-11:10N.T (od 27.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Matkovičovásk.12
13:10-14:40TYZ (od 27.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF B2 404Sigmundovásk.3+4
15:40-17:10TYZ (od 27.09.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15 SZákladné chemické výpočty a názvosloviePRIF G 139Galambošsk.3+7
08:10-11:10P.T (od 04.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 205Jesenáksk.9
08:10-11:10P.T (od 04.10.2017) PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15 CVšeobecná a anorganická chémiaPRIF CH2 204Matkovičovásk.8
08:10-11:10N.T (od 27.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15 COrganická chémiaPRIF CH2 402Bilkask.14+15
Št
07:20-08:50BLK (28.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 132Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor28.09.201705.10.201712.10.201719.10.201726.10.201702.11.2017
10:40-12:10BLK (05.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. A - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra05.10.201712.10.201719.10.201726.10.201702.11.201709.11.201716.11.2017
13:10-14:40TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 PZoológiaPRIF B1 301Tirjaková, Miklós, Žiak, Kodada, Mikulíček
14:50-16:20BLK (05.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. B - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra05.10.201712.10.201719.10.201726.10.201702.11.201709.11.201716.11.2017
16:30-18:00TYZ (od 28.09.2017) PriF.KMV/N-bBXX-001/15 PBiológia bunkyPRIF CH1 1Martinka, Krajčovič, Bujdáková, Tomáška, Mrva, HerichováPrednášky začnú až 2. týždeň semestra
18:10-19:40BLK (16.11.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF CH1 1Lukačová, Švubová, Kohanovávšetky skupiny16.11.201723.11.201730.11.201707.12.201714.12.201721.12.2017
07:20-08:50BLK (09.11.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF HERBAR R-23Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor09.11.201716.11.201723.11.201730.11.201707.12.201714.12.201721.12.2017
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KZ/N-bBXX-003/15 CZoológiaPRIF B2 402sk. C
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 301Šandriksk.10+11
14:50-16:20TYZ (od 28.09.2017) PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15 SSeminár z organickej chémiePRIF CH2 401Mravecsk.8+9
Pi
10:40-12:10TYZ (od 29.09.2017) PriF.KGe/N-bBXX-002/15 PVýzvy súčasnej biológiePRIF CH1 1Martinka, Kováč, Krajčovič, Tomáška, Mistríková, Mičieta, Zeman, Beňuš, Vďačný, Stuchlík, Turňa, Gbelská
12:20-13:50BLK (06.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. C - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra06.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.201710.11.201717.11.2017
14:00-15:30BLK (06.10.2017) PriF.KGe/N-bBXX-001/15 CBiológia bunkyPRIF B2 132Lukačová, Švubová, Kohanovásk. D - cvičenia začínajú až 2. týždeň semestra06.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.201710.11.201717.11.2017
15:40-17:10BLK (29.09.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF B2 132Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor29.09.201706.10.201713.10.201720.10.201727.10.201703.11.2017
15:40-17:10BLK (10.11.2017) PriF.KFR/N-bBXX-029/15 CAnatómia a morfológia rastlínPRIF HERBAR R-23Vaculík, Švubová, Kohanová, Bokor10.11.201717.11.201724.11.201701.12.201708.12.201715.12.201722.12.2017
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie