Rozvrh hodín
3upMABI* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/16 PFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF B2 304Stebelová, Kršková, Zeman, Herichová, Štefánik
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KDPP/N-bUBI-001/16 PDidaktika biológiePRIF B2 304Nagyová, Ušáková
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 PBiodiverzitaPRIF CH1 3Fenďa, Stloukal
14:50-17:05TYZ (od 19.02.2018) PriF.KŽFE/N-bUBI-024/16 CFyziológia živočíchov a človeka 2PRIF B2 410
17:20-18:50TYZ (od 19.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-331/15 SŠkolský manažmentPRIF B2 404Haláková
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFR/N-bBFR-019/16 CKultivácia a množenie rastlínPRIF B2 132
Ut
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBZO-084/16 PVývinová biológiaPRIF B1 307Martinka, Pavlovič, Kodada, Demko, Lux
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
08:10-09:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bUBI-001/16 SDidaktika biológiePRIF CH2 118
12:20-13:50TYZ (od 21.02.2018) FMFI.KAGDM+KZVI/1-UXX-341/15 SDigitálne technológie (5)FMFI M 115Dillingerová
16:30-17:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-026/16 PŠkolský manažmentPRIF CH1 2Haláková
Št
08:10-09:40TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/15 CPravdepodobnosť a matematická štatistika (2)FMFI M XRošťáková
09:50-11:20TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAMŠ/1-UMA-309/15 PPravdepodobnosť a matematická štatistika (2)FMFI M XMačutek
11:30-12:15TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAGDM/1-UXX-919/17 SSeminár k bakalárskej práci z matematiky (2)FMFI M 115Dillingerová
14:00-15:30TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAGDM/1-UMA-207/15 PAlgebraFMFI M XČinčura
15:40-17:10TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAGDM/1-UMA-207/15 CAlgebraFMFI M XČinčura
08:10-09:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-406/10 PDejiny biologických teóriíPRIF B2 304Országh, Országhová
14:50-16:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-067/14 SBiodiverzitaPRIF B2 304
16:30-18:45TYZ (od 22.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-022/16 SPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagy
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00