Rozvrh hodín
3upGEIT* - učiteľstvo predmetov geografia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
14:00-14:45TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 SGeoekológiaPRIF B1 301
15:40-17:10TYZ (od 19.02.2018) PriF.KDPP/N-bUGE-015/16 SDidaktika geografiePRIF CH2 118
17:20-18:50TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-035/15 PGeoekológiaPRIF CH1 1Falťan, Matečný
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-349/15 KProgramovanie aplikácií pre webFMFI I H4Hrušecký
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-325/15 KProgramátorské etudy (2)FMFI I H4Tomcsányiová
11:30-13:00TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-343/15 KTvorba pedagogického softvéru (2)FMFI M IIITomcsányiová
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-351/17 KProgramovanie v JavaScripteFMFI F1 248Tomcsányiová
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-354/00 KRobotické stavebnice vo vzdelávaní (1)FMFI I H3Mayerová
St
07:20-08:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-031/16 PRegionálna geografia sveta (3)PRIF B2 304Danielová, Blažík, Gurňák
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-031/16 CRegionálna geografia sveta (3)PRIF B1 567Cákoci
10:40-12:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bUGE-015/16 PDidaktika geografiePRIF B2 304Likavský, Karolčík
12:20-13:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-026/16 SŠkolský manažmentPRIF CH2 201Haláková
16:30-17:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-026/16 PŠkolský manažmentPRIF CH1 2Haláková
Št
11:30-13:00TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KZVI/1-UXX-935/13 SSeminár k bakalárskej práci z informatiky (2)FMFI I 032TomcsányiováPT
16:30-18:45TYZ (od 22.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-022/16 SPráca s grafikou v príprave budúceho učiteľaPRIF CH2 319Nagy
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00