Rozvrh hodín
2upGEIT* - učiteľstvo predmetov geografia a informatika - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:10TYZ (od 19.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-236/15 KAlgoritmy a údajové štruktúryFMFI F1 248Kubincová
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 KInteraktívne programovanie a vizuálne modelovanieFMFI I 032Kalaš
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KFGG/N-bUGE-011/15 PBiogeografiaPRIF CH1 1Falťan, Ružek
Ut
07:20-08:50P.T (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-025/15 SHumánna geografia (1)PRIF B1 540
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bUGE-025/15 PHumánna geografia (1)PRIF B2 446Horňák, Korec
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-029/15 PRegionálna geografia sveta (1)PRIF B2 446Blažík, Kasala
12:20-13:05TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF CH2 130
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 211BDugovičová
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-037/15 PVšeobecná didaktikaPRIF CH1 1Haláková
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-251/00 SPropedeutika vyučovania informatiky (2)FMFI I 032Mayerová
18:10-19:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UXX-342/15 KDigitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebamiFMFI I 032Jašková
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF CH2 130Slavík, Klobučník
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF G 417Cihová
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B2 201Slováková
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 SAnglický jazyk 2PRIF B1 209Pažitková
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KZVI/1-UIN-246/10 KInteraktívne programovanie a vizuálne modelovanieFMFI F1 248Hrušecká
St
14:00-14:45TYZ (od 21.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-029/15 CRegionálna geografia sveta (1)PRIF B1 540Cákoci
14:50-15:35TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bUXX-037/15 SVšeobecná didaktikaPRIF G 111Haláková
15:40-17:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-016/16 SDigitálne technológie 2PRIF CH2 319Nagy
Št
08:10-08:55BLK (03.05.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-003/15 PPočítačová tematická kartografiaPRIF G 16Karolčík, Benová, HarciníkováPosledné dva týždne semestra vyučuje dr. Karolčík03.05.201810.05.2018
09:00-09:45BLK (03.05.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-003/15 CPočítačová tematická kartografiaPRIF G 16Karolčík, Benová, HarciníkováPosledné dva týždne semestra vyučuje dr. Karolčík03.05.201810.05.2018
09:50-10:35TYZ (od 22.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-003/15 CPočítačová tematická kartografiaPRIF G 16Karolčík, Benová, HarciníkováPosledné dva týždne semestra vyučuje dr. Karolčík
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KZVI/1-UXX-236/15 SDigitálne technológie (3)FMFI F1 248Hrušecký, Hrušecká
09:00-09:45TYZ (od 22.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bUGE-003/15 PPočítačová tematická kartografiaPRIF G 16Karolčík, Benová, HarciníkováPosledné dva týždne semestra vyučuje dr. Karolčík od 8.10
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00