Rozvrh hodín
2mupBIMA* - učiteľstvo predmetov biológia a matematika - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAn/N-mBAN-124/15 PŠportová antropológiaPRIF B1 529Neščáková, Siváková
14:00-15:30TYZ (od 19.02.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-263/15 KVybrané partie z algebryPRIF B2 304Niepel
15:40-17:55TYZ (od 19.02.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-115/15 KTeória množínPRIF B2 304Sleziak
Ut
12:20-13:50TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-252/00 PNetradičné metódy vo vyučovaní matematiky (2)PRIF B1 567Uherčíková
14:00-15:30TYZ (od 20.02.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-265/15 KTeória, algoritmy a aplikácie grafovFMFI M IVMačaj
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-118/15 PTvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmetyPRIF CH2 319Brestenská
14:00-15:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-118/15 STvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmetyPRIF CH2 319Brestenská
St
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KGe/N-mUBI-033/15 PBiologické dôsledky účinku faktorov vonkajšieho prostrediaPRIF B2 404Gálová
Št
14:00-15:30TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-212/15 SSeminár z dejín matematiky (2)FMFI M IKubáček
15:40-17:10TYZ (od 22.02.2018) FMFI.KAGDM/2-UMA-260/15 SDidaktika matematiky v praxi (2)FMFI M IFraasová
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00