Rozvrh hodín
1upGEAJ_f* - učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:55-10:40TYZ (od 19.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-203/15 SDejiny a reálie USAFIF G127Grauzľová
10:50-12:20TYZ (od 19.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-203/15 SDejiny a reálie USAFIF G103Grauzľová
14:20-16:35TYZ (od 19.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-02/15 SFonetika a fonológiaFIF G7Borošová
14:00-14:45TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-001/15 CÚvod do geografických informačných systémovPRIF G 16
Ut
09:05-10:35TYZ (od 20.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-05/15 SJazykové semináreFIF G16Kolenič
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 PVerejná správaPRIF CH2 130Slavík, Klobučník
12:20-13:05TYZ (od 20.02.2018) PriF.KHGD/N-bZHG-009/15 CVerejná správaPRIF CH2 130
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 PPsychológia pre učiteľov (2)PRIF CH1 1Demkaninová, Hrubišková
15:10-15:55TYZ (od 20.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-02/15 SFonetika a fonológiaFIF G127Borošová
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KKGDPZ/N-bZXX-001/15 PÚvod do geografických informačných systémovPRIF B1 320Mičietová, Bobáľová
St
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 SPsychológia pre učiteľov (2)PRIF G 139Demkaninová, Hrubišková
Št
13:10-13:55TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-005/15 PÚvod do politickej a regionálnej geografie pre učiteľovPRIF B1 305Blažík, Gurňák
14:00-14:45TYZ (od 22.02.2018) PriF.KRGOPK/N-bUGE-005/15 CÚvod do politickej a regionálnej geografie pre učiteľovPRIF B2 304
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 PPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203Pivko
09:05-10:35TYZ (od 23.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-05/15 SJazykové semináreFIF G104Dudík
10:40-11:25TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 CGeomorfológiaPRIF B1 435
12:20-13:05TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 SPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203
07:20-08:50TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUGE-005/15 PZáklady geológiePRIF G 203Pivko
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KFGG/N-bZXX-016/15 PGeomorfológiaPRIF B1 301Holec, Minár
12:20-13:05TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUGE-005/15 CZáklady geológiePRIF G 203
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie