Rozvrh hodín
1upBICH* - učiteľstvo predmetov chémia a biológia - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-11:55TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-036/15 CAnorganická chémia pre učiteľovPRIF CH2 205Jesenák, Chrappovásk. 2
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-036/15 SAnorganická chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Šimunekovásk. 3
08:10-11:55TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-036/15 CAnorganická chémia pre učiteľovPRIF CH2 204Matkovičovásk. 1
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-bUBI-055/15 CBotanika 2PRIF HERBAR R-23sk. II.
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-bUBI-055/15 CBotanika 2PRIF HERBAR R-23sk. I.
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 PPsychológia pre učiteľov (2)PRIF CH1 1Demkaninová, Hrubišková
14:50-16:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-036/15 SAnorganická chémia pre učiteľovPRIF CH2 201Tatierskysk. 1 + 2
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAgCh/N-bCAG-005/15 SChemické výpočty (2)PRIF CH2 201Šimunek
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-015/15 CZáklady entomológiePRIF B2 401Fenďa
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-bBXX-071/15 SSeminár z botaniky 2PRIF HERBAR R-26
St
10:40-12:10TYZ (od 21.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 SPsychológia pre učiteľov (2)PRIF B1 567Demkaninová, HrubiškováupBICH 2.sk
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBo/N-bUBI-055/15 PBotanika 2PRIF B1 320Kubalová, Mičieta
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bUBI-042/15 PEkológiaPRIF CH1 1Kováč, Záhorská, Derka
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-015/15 PPodporné prírodovedné predmety - FyzikaPRIF CH1 3Chalupková, Demkanin
18:10-19:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-015/15 SPodporné prírodovedné predmety - FyzikaPRIF CH1 3Chalupkovározdelenie na prednaske
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 SPsychológia pre učiteľov (2)PRIF G 139Demkaninová, HrubiškováupBICH 1.sk
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-015/15 PZáklady entomológiePRIF B2 302Fenďa, Holecová, Krumpál
13:10-14:40TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-004/15 PAnorganická chémia (1)PRIF CH1 1Plesch
14:50-18:35TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAgCh/N-bUCH-036/15 CAnorganická chémia pre učiteľovPRIF CH2 204sk. 3
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 PPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203Pivko
09:00-10:30BLK (23.02.2018) PriF.KAgCh/N-bCXX-004/15 PAnorganická chémia (1)PRIF CH1 1Plesch23.02.201802.03.201809.03.201816.03.201823.03.201806.04.201813.04.201820.04.2018
12:20-13:05TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 SPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00