Rozvrh hodín
1upBIAJ_f* - učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk - (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
08:10-09:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 PBioetikaPRIF B1 320Mikulášová, Slaninová, Kršková, Zeman
09:55-10:40TYZ (od 19.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-203/15 SDejiny a reálie USAFIF G127Grauzľová
10:50-13:05TYZ (od 19.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-02/15 SFonetika a fonológiaFIF G7Borošová
14:20-15:50TYZ (od 19.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-203/15 SDejiny a reálie USAFIF G103Grauzľová
Ut
09:05-10:35TYZ (od 20.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-05/15 SJazykové semináreFIF G16Kolenič
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 PPsychológia pre učiteľov (2)PRIF CH1 1Demkaninová, Hrubišková
15:10-15:55TYZ (od 20.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-02/15 SFonetika a fonológiaFIF G127Borošová
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-015/15 CZáklady entomológiePRIF B2 401Fenďa
16:30-18:00TYZ (od 20.02.2018) PriF.KBo/N-bBXX-071/15 SSeminár z botaniky 2PRIF HERBAR R-26
St
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KBo/N-bUBI-055/15 PBotanika 2PRIF B1 320Kubalová, Mičieta
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEk/N-bUBI-042/15 PEkológiaPRIF CH1 1Kováč, Záhorská, Derka
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/1-UXX-142/15 SPsychológia pre učiteľov (2)PRIF G 139Demkaninová, HrubiškováupBICH 1.sk
18:10-18:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KOrCh/N-bUXX-003/15 SPodporné prírodovedné predmety – Chémia 2PRIF CH2 401Poláčková
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KOrCh/N-bUXX-003/15 PPodporné prírodovedné predmety – Chémia 2PRIF CH2 401Poláčková
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KZ/N-bBXX-015/15 PZáklady entomológiePRIF B2 302Fenďa, Holecová, Krumpál
15:40-17:10TYZ (od 22.02.2018) PriF.KBo/N-bUBI-055/15 CBotanika 2PRIF HERBAR R-23
Pi
07:20-08:50TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 PPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203Pivko
09:05-10:35TYZ (od 23.02.2018) FiF.KAA/A-buAN-05/15 SJazykové semináreFIF G104Dudík
12:20-13:05TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-bUXX-004/15 SPodporné prírodovedné predmety – GeológiaPRIF G 203
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Nezaradené akcie