Rozvrh hodín
1mupENBI* - učiteľstvo predmetov environmentalistika a biológia - (Učiteľské štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KKE/N-mUEN-101/15 SDidaktika environmentalistiky 2PRIF G 111Novanská
11:30-13:00TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAn/N-mUBI-027/15 CBiológia človekaPRIF B2 444BICH sk.1
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KBo/N-mBBG-109/15 PPrehľad vegetácie SlovenskaPRIF HERBAR R-26Mičieta
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAn/N-mBAN-106/15 PEtnická antropológiaPRIF B1 529Beňuš, Černý
13:10-14:40TYZ (od 19.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-105/15 SSpracovanie a interpretácia štatistických dát v pedagogicko-psychologických výskumochPRIF CH2 319Drozdíková
Ut
08:10-09:40TYZ (od 20.02.2018) FMFI-PriF.KDPP/2-UXX-121/15 PPedagogická diagnostikaPRIF CH1 2Hrubišková
09:50-11:20TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEF/N-mEEF-106/15 PHodnotenie environmentálnych rizíkPRIF B2 420AFargašová
11:30-12:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEF/N-mUEN-104/15 SHodnotenie environmentálnych rizíkPRIF B2 420AFargašová
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KZ/N-mBZO-127/15 PZoocenológiaPRIF B2 304Holecová
15:40-17:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KEk/N-mBEK-109/15 PZáklady aplikovanej ekológiePRIF B2 407ADerka
13:10-15:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-104/15 CDidaktika školských pokusov z biológie 2PRIF CH2 151BICH sk. 1
15:40-17:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-110/15 CMobilné prírodovedné vzdelávanie (2)PRIF CH2 151
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-118/15 PTvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmetyPRIF CH2 319Brestenská
14:00-15:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-118/15 STvorba digitálneho obsahu pre prírodovedné predmetyPRIF CH2 319Brestenská
St
10:40-12:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KEF/N-mEXX-119/15 PDruhová ochrana pre učiteľovPRIF B1 307Bohuš, Fedor
12:20-13:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KKE/N-mUEN-102/15 SVyučovanie environmentalistiky s využitím digitálnych technológiíPRIF CH2 319Labuda
17:20-18:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KDPP/N-mUXX-106/15 SRodinná výchovaPRIF CH2 117
Št
09:50-11:20TYZ (od 22.02.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-102/15 SDidaktika biológie 2PRIF CH2 118
12:20-13:50TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAn/N-mUBI-027/15 PBiológia človekaPRIF B1 307Dörnhöferová, Beňuš, Bodoriková
14:00-15:30P.T (od 22.02.2018) PriF.KDPP/N-mUBI-102/15 PDidaktika biológie 2PRIF B1 307Nagyová, Ušáková
15:40-18:40BLK (22.02.2018) PriF.KZ/N-bBZO-021/14 PEkosozológiaPRIF B1 320Kúdela, Kocian, Országhová22.02.201801.03.201808.03.201815.03.201822.03.201829.03.2018
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00