Rozvrh hodín
3GL-IH* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:50-11:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KIG/N-bGIH-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z inžinierskej geológie a hydrogeológiePRIF G 130
Ut
09:00-10:30TYZ (od 20.02.2018) PriF.KIG/N-bGIH-009/16 PMechanika hornín (1)PRIF G 130Greif
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
09:00-10:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHy/N-bGIH-037/16 PPodzemné vody a ich prieskum (1)PRIF G 105Krčmář, Fendek
10:40-12:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHy/N-bGIH-037/16 CPodzemné vody a ich prieskum (1)PRIF G 105
12:20-13:50TYZ (od 21.02.2018) PriF.KIG/N-bGIH-009/16 CMechanika hornín (1)PRIF G 130
14:00-15:30TYZ (od 21.02.2018) PriF.KIG/N-bGIH-010/16 PHodnotenie geologických hazardov a ich prevenciaPRIF G 130Bednarik, Adamcová, Vlčko
15:40-17:10TYZ (od 21.02.2018) PriF.KIG/N-bGIH-010/16 CHodnotenie geologických hazardov a ich prevenciaPRIF G 130
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00