Rozvrh hodín
3GL-GF* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-026/16 PTeoretické základy geofyzikálnych metód (2)PRIF G 337Karcol, Pašteka
10:40-11:25TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-026/16 CTeoretické základy geofyzikálnych metód (2)PRIF G 337
12:20-14:35TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-028/16 CSpracovanie geofyzikálnych údajov (2)PRIF G 337
14:50-17:05TYZ (od 19.02.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-029/16 PGeofyzikálne aparatúry a metodika terénnych meraní (2)PRIF G 337Putiška, Brixová, Mojzeš, Bielik
Ut
10:40-12:10TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAEG/N-bGAF-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z aplikovanej a environmentálnej geofyzikyPRIF G 337
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
13:10-14:40TYZ (od 20.02.2018) PriF.KIG/N-bGXX-029/16 PFyzika ZemeFMFI F1 145Ondrášková
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KIG/N-bGXX-029/16 CFyzika ZemeFMFI F1 145Ondrášková
St
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00