Rozvrh hodín
3GL-DG* - geológia - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
09:00-10:30TYZ (od 19.02.2018) PriF.KGP/N-bGDG-006/16 PVýznamné geologické lokality SlovenskaPRIF G 201Hók
14:50-16:20TYZ (od 19.02.2018) PriF.KGP/N-bGDG-004/16 PVulkanológiaPRIF G 201Sýkora, Vojtko
16:30-17:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KGP/N-bGDG-004/16 CVulkanológiaPRIF G 201
Ut
13:10-13:55TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
14:50-15:35TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 PÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
15:40-16:25TYZ (od 20.02.2018) PriF.KDPP/N-bXDI-005/10 SÚvod do filozofie (2)PRIF B2 446Adámať
St
09:50-11:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KMP/N-bGZL-902/16 SSeminár k bakalárskej práci z ložiskovej geológiePRIF G 301Huraiová
11:30-13:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KMP/N-bGMP-025/16 PSedimentárne textúryPRIF G 301Šarinová, Putiš
13:10-13:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KMP/N-bGMP-028/16 PMikroskopia hornínPRIF G 314Ondrejka, Ružička, Šarinová, Putiš
14:00-16:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KMP/N-bGMP-028/16 CMikroskopia hornínPRIF G 314
Št
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00