Rozvrh hodín
1mGL-IH* - inžinierska geológia a hydrogeológia - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
11:30-12:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KHy/N-mGIH-122/15 SDiplomový seminár z hydrogeológie (2)PRIF G 130
11:30-12:15TYZ (od 19.02.2018) PriF.KIG/N-mGIH-105/15 SDiplomový seminár z inžinierskej geológie (2)PRIF G 130
Ut
09:00-11:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-016/15 PGeológia Západných Karpát (2)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
11:30-12:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KIG/N-mGIH-109/15 PAplikácia GIS v inžinierskej geológiiPRIF G 130Bednarik, Tornyai
12:20-13:50TYZ (od 20.02.2018) PriF.KIG/N-mGIH-109/15 CAplikácia GIS v inžinierskej geológiiPRIF G 130
St
13:10-14:40TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHy/N-mGIH-119/15 CHydrogeologické mapovaniePRIF G 105
14:50-16:20TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHy/N-mGIH-117/15 POchrana podzemných vôdPRIF G 105Ženišová, Fľaková
16:30-18:00TYZ (od 21.02.2018) PriF.KHy/N-mGIH-117/15 COchrana podzemných vôdPRIF G 105
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KIG/N-mGIH-103/15 CInžinierskogeologické mapovaniePRIF G 130
10:40-11:25TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHy/N-mGIH-118/15 PMenežment a ochrana vodných zdrojov povodiaPRIF G 105Fendeková
11:30-12:15TYZ (od 22.02.2018) PriF.KHy/N-mGIH-118/15 SMenežment a ochrana vodných zdrojov povodiaPRIF G 105
12:20-13:50TYZ (od 22.02.2018) PriF.KIG/N-mGIH-102/15 PInžinierska geológia v stavebníctvePRIF G 130Bednarik, Vlčko, Greif, Dunčková
14:00-15:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KIG/N-mGIH-102/15 CInžinierska geológia v stavebníctvePRIF G 130
Pi
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00