Rozvrh hodín
1mGL-GF* - aplikovaná a environmentálna geofyzika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2017/2018, Letný semester
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
Po
Ut
09:00-11:15TYZ (od 20.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-016/15 PGeológia Západných Karpát (2)PRIF G 245Plašienka, Vojtko
12:20-13:50TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-109/15 PGeoelektrické metódy (2)PRIF G 337Putiška, Bielik
14:00-14:45TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-109/15 SGeoelektrické metódy (2)PRIF G 337
14:50-17:05TYZ (od 20.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-112/15 SRadónové a radiačné rizikoPRIF G 337
St
10:40-12:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-108/15 PRádionuklidové metódy (1)PRIF G 337Mojzeš, Vojtko
13:10-13:55TYZ (od 21.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-108/15 SRádionuklidové metódy (1)PRIF G 337
14:00-16:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-107/15 PMagnetické metódy (1)PRIF G 337Rozimant, Pašteka
16:30-17:15TYZ (od 21.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-107/15 SMagnetické metódy (1)PRIF G 337
Št
09:00-10:30TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-101/15 PKarotážne metódy (1)PRIF G 337Hók, Mojzeš
10:40-11:25TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-101/15 SKarotážne metódy (1)PRIF G 337
11:30-13:00TYZ (od 22.02.2018) PriF.KAEG/N-mGAF-103/15 PGravimetria (2)PRIF G 337Bielik
Pi
09:00-10:30TYZ (od 23.02.2018) PriF.KGP/N-mGZL-020/15 SSeminár z geológie Západných Karpát (2)PRIF G 213
Deň
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00